Identyfikowanie zagrożeń

12.06.2012

Zasady przy dokonywaniu oceny ryzyka

Przepisy bhp jasno mówią o tym, że to pracodawca ocenia ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Z tego wynika, że ocena dotyczy wszystkich prac wykonywanych przez pracownika w zakresie jego obowiązków, w tym także prac na zlecenie.

Najczęściej stosowanym w praktyce rozwiązaniem jest ocena ryzyka na stanowiska pracy. Można stosować tę metodę pod warunkiem, że przy ocenie tego ryzyka uwzględni się wszystkie prace wykonywane na danym stanowisku, zidentyfikuje się wszystkie zagrożenia wszystkie zagrożenia występujące przy poszczególnych pracach na tym stanowisku, oszacuje się ryzyko występujące przy poszczególnych pracach oraz określi się i podejmie  niezbędne działania profilaktyczne.

Ryzyko zawodowe musi być oceniane na wszystkich stanowiskach: stałych i niestacjonarnych (np. sprzątaczka, elektryk, itp.).

Zagrożenie

Przy ocenie ryzyka zawodowego należy pamiętać, że występują zagrożenia i ich następstwa jako dwie osobne kwestie.

Zagrożeniem określa się stan środowiska pracy wskazany czynnikami chemicznymi, biologicznymi o fizycznymi, który może wywołać wypadek lub chorobę. Będą to m.in. prąd elektryczny, hałas, wibracja, śliskie i nierówne powierzchnie, praca na wysokościach, ruchome i niebezpieczne części maszyn, ręczne przenoszenie ciężarów, wysoka lub niska temperatura, pole elektromagnetyczne, szkodliwe czynniki biologiczne, fizyczne i chemiczne, promieniowanie laserowe i nadfioletowe, elementy ostre i wystające, obciążenia psychiczne i stres, itp.

Następstwami zagrożeń są upadek z wysokości, pochwycenie ubrania lub kończyny człowieka przez wirujące, niebezpieczne części maszyn, amputacja ciała, zatrucie substancją chemiczną, uszkodzenie słuchu, narządu wzroku, porażenie prądem elektrycznym, itp.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie