Przepisy: urlop macierzyński

Kodeks pracy przyznaje kobietom prawo do urlopu macierzyńskiego. Urlop ten przysługuje w różnym wymiarze w przypadku urodzenia jednego, dwóch, trzech, czterech lub pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Obowiązkowym punktem każdego szkolenia bhp jest rozparzenie i przybliżenie zagadnień związanych z urlopami macierzyńskimi. Przepisy w tym temacie w ostatnim czasie uległy dość dużym zmianom w związku z tym każdy kurs bhp powinien im poświęcić więcej uwagi. Urlop macierzyński w podstawowym wymiarze wynosi: 20 tygodni przy urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 31 tygodni w przypadku urodzenia dwójki dzieci, 33 tygodnie przy urodzeniu trójki dzieci, 35 tygodni przy urodzeniu czwórki dzieci oraz 37 tygodni przy urodzeniu piątki lub więcej dzieci przy jednym porodzie. Pracownica może także wystąpić o urlop dodatkowy w wymiarze 6 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka oraz w wymiarze 8 tygodni przy urodzeniu dwójki dzieci i więcej przy jednym porodzie. Przed przewidywaną datą porodu kobieta może wykorzystać, co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego. Po porodzie zaś będzie jej przysługiwał urlop niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania okresu. Pracodawca jest zobowiązany ponownie zatrudnić kobietę po ukończeniu urlopu macierzyńskiego. Zatrudnienie powinno dotyczyć tego samego stanowiska, a jeżeli nie jest to możliwe to kobietę należy zatrudnić na stanowisku równorzędnym. 

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie